Kuidas tõsta ehituses kvaliteeti? Lahendustest räägib ITW Construction.

Kuidas tõsta ehituses kvaliteeti? Lahendustest räägib ITW Construction.

Rahvusvahelisse Illinois Tool Worksi (ITW) kontserni kuuluva ITW Construction Productsi eesmärk on välja töötada erinevaid ehituslikke kinnituslahendusi ning aidata selle kaudu oma partneritel, sealhulgas Eesti majatehastel ning ehitusettevõtetel pakkuda parimat kvaliteeti.

„Eesti majatehaste ning ehitussektori toodangu kvaliteet on aasta-aastalt tõusnud Euroopa parimate sekka. Suure töö ja kontrolli tulemusena on saavutatud nii kõrge kvaliteet, et tänaseks ei ole meie majatootjad omavahel enam konkurendid, vaid hoiavad koos Eesti majatootmise
kvaliteedimärki kõrgel. Seejuures on hoonete ehitamise juures väga oluliseks osaks nende kinnitusvahendid ning tööriistad, millega ehitustöid tehakse. Just seda üle 100 aasta tegutsenud ITW kontsern oma partneritele pakubki,“ tutvustab puidu, betooni ja terase kinnitusvahenditele spetsialiseerunud ITW Construction Products OÜ Baltikumi müügijuht Henry Tartes.

uudishenry“Parimad lahendused sünnivad koostöös ning
meie jaoks pole probleem valmistada
eritooteid spetsiaalselt ühe või teise
ettevõtte tellimusel“

ITW Construction Products OÜ
Baltikumi müügijuht
Henry Tartes.

 

 
Ta lisab, et nende ettevõtte jaoks on kõige olulisemaks kvaliteet ja kliendilähedus. See on ka põhjus, miks kontserni kuulub 84 divisjoni 57 riigist ning üle 48 000 töötajaga. Ainult nii on võimalik olla paindlik ja kliendile lähedal, kuulata ettepanekuid ning lahendada ka keerukamaid ehitusalaseid küsimusi. ITW Construction Products ei panusta soodsale hinnale, vaid nende toodangut hinnatakse innovaatilisuse, täislahenduse ning kindlustunde pärast, sest kõik tooted on testitud ülima tähelepanelikkusega ning sertifitseeritud vastavalt kõigile kehtivatele rahvusvahelistele nõudmistele.

„Oleme veendunud, et parimad lahendused sünnivad koostöös ning meie jaoks pole probleem valmistada eritooteid spetsiaalselt ühe või teise ettevõtte tellimusel,“ täpsustab Tartes.
Konkurents turul on tihe ning nii tuleb ette kahetsusväärseid olukordi, kus odava hinna pakkujad püüavad klientidele hämada. Näiteks peab iga kandvatesse konstruktsiooni
paigaldatava kinnitusvahendi pakendil olema kinnitus selle sertifikaadi olemasolust ning sisaldama infot tootja, toote ja vastavate normide kohta.

Alates 2011. aasta aprillist CE-märgisega kinnititel peab olema ühesugune nõuetele vastavuse selgitus ehk vastavusdeklaratsioon ja see peab olema kohalikus uudiskerakeeles. Pakenditel ettenähtud CE-märgis tuleb esitada tootestandardis või ETA-s kindlaksmääratud reeglite järgi. Kliendile esitatav sertifikaat ja pakendil olev kinnitus selle kohta peavad olema identsed. Kui tellijale lubatakse vastavad sertifikaadid hiljem järele saata ning pakendil puudub vastav kinnitus selle kohta, on süüdlaseks ostja. ITW võitleb agaralt selliste juhtumite vastu, sest klient ei tohiks oma koostööpartneris kunagi pettuda, vaid saama alati igas olukorras neile loota. „Me ei saa lubada endale olukordi, kus klient peaks saama meie toodete pärast reklamatsiooni või hilinema oma tarnetega,“ kinnitab Tartes. Professionaalne tööriist tagab kvaliteetsema, soodsama ja kiirema tulemuse ITW-le kuulub üle 19 000 patendi ning ettevõtte tootearendusosakond panustab pidevalt uute toodete väljatöötamisse.

Lisaks kinnitustarvikutele pakub ettevõte kõrgeima kvaliteediga tööriistu professionaalidele:
elektri- ja akutööriistad, suruõhutööriistad, gaaslahendusega impulsstööriistad ning padrunite peal töötavad montaažitööriistad betooni ja raua sisse naelte laskmiseks. Samuti pakub ITW Construction Products tööstuste tootmisliinidele automatiseeritud naelutus- ja klammerdusportaale. ITW puidust maakera sümboliseerib rohelist mõttelaadi. Tootmisettevõttena jälgib ITW hoolikalt oma ökoloogilise jalajälje suurust ning kasutab oma tootmises võimalikult loodussõbralikke materjale. „See ei pruugi olla alati kõige soodsam
lahendus, kuid meie jaoks väga oluline. Tänapäeval mõeldakse aina enam roheliselt ka ehitusvaldkonnas ning pööratakse tähelepanu, kuidas materjalid on toodetud ning kui palju selleks loodusressursse on kulunud,“ nendib Tartes. ITW-l on tehased peaaegu igas maailmajaos.

Aastatega on ITW kokku ostnud parimaid kvaliteetseid kinnitusvahendeid ja tööriistu valmistavaid ettevõtteid. ITW tooted on saadaval kõigis suuremates ja professionaalsemates kauplustes ning kui vajalikku toodet poes parasjagu saadaval pole, saab kõike tellida. „Ehitusalases kvaliteedis ei
saa järele anda,“ nendib Tartes. „Kinnituslahendused moodustavad kogu ehitise maksumusest võib-olla protsendi või poolteist, kuid nende kvaliteet omab äärmiselt suurt tähtsust
kogu hoone elueas ning vastupidavuses. Samuti on oluline see, et kvaliteetsete tööriistadega ei saavutata mitte ainult parimat tulemust, vaid ka hoitakse oluliselt kokku kallist tööaega. On
ju suur vahe, kas töö võtab 2–3 tundi või terve päeva!

Täna võib öelda, et Eesti ettevõtjad on aru saanud, et automatiseerimine ning innovaatilised tööriistad hoiavad kokku inimressursile kuluvat raha ning aega.“

 

ITW Construction Productsi kaubamärgid
Spit on olnud alates 1949. aastast Euroopa juhtivaid brände betoonikinnituste alal ning ka gaasi- ja montaažinaelutite tootmise alal.
Paslode on tuntuim kaubamärk impulssnaelutite ja gaasiga töötavate naelutite tootjate seas. Paslode kaubamärgi alla koonduvad sel aastal
ka Duo-Fast’i profiehitajale mõeldud pneumaatilised tööriistad ning kinnitustarvikud.
Sima laias tootevalikus leidub tarvikuid kanduritest ja ehitusnurkadest naelte ning kruvideni.
Haubold on traditsioonidega Saksa naelutite tootja, pakkudes nii klambripüsse ja klambreid kui ka trummelnaeluteid.
Adjufix pakub ainulaadset kinnituslahendust akende ja uste paigaldamiseks.
Heller on üle maailma tuntud kui puuriotsikute tootja.