ISO14001, ISO9001 ja EUROCODE 5, CE

MADE IN EUROPE

Paslode ja Duo-Fasti naelu valmistatakse Taanis, Hispaanias ja Rootsis. Lähipiirkonnas toodetud naelad arendavad regionaalset majandust ja tööhõivet ning tõhustavad logistikat. Kui toote puhul saab teha kindlaks kõik selle valmistamisel osalenud pooled kuni tooraine tootjani välja, siis võib olla kindel, et tegemist on vastutustundliku tootmisega. Meie tööstuslikul tootmisprotsessil on ISO 9001 kvaliteedisertifikaat.

PIDEV TOOTEARENDUS

Paslode ja Duo-Fasti Euroopa tootearendusüksustes töötab üle 500 inimese. Nad uurivad pidevalt kutseliste ehitajate arvamusi ning loovad üha kvaliteetsemaid naelu ja tööriistu (nt GALV-PLUS®, RounDrive®, EasyClick jne).

KESKKONNASÕBER

Paslode ja Duo-Fast kannavad hoolt selle eest, et meie lastel oleks parem elada. Kasutatav tooraine on võimalikult puhas (tsingisisaldus 99,99%) ja toodetes ei leidu üldse raskemetalle nagu kroom, kaadmium või plii. Ka soolhappe kasutamine tootmises on eilne päev. Naelaotste katteaine vastab ELi direktiivile ning lahustisisaldus kehtivatele keskkonnakaitse eeskirjadele. Tootmisettevõtetel on ISO 14001 keskkonnasertifikaat, mis tähendab, et neis järgitakse taaskasutuskava ning vähendatakse aktiivselt kadusid ja asjatut energiakulu. Paslode ja Duo-Fasti naelad on ökoloogiliselt puhtalt toodetud naelad.

VASTAVAD NÕUETELE

Paslode ja Duo-Fast vastavad nii riiklikele eeskirjadele (DIN, DTU, VTT) kui ka ELi määrustele ja muudele õigusaktidele. Viimasena lisandus sellesse loendisse EUROKOODEKS 5 ehk puitkonstruktsioonide projekteerimise eeskiri. Paslode ja Duo-Fast vastavad kõigile tööohutusega seotud nõuetele, näiteks aerosoole puudutavatele direktiividele EN 792 ja 75/324/EEC. Suurbritannias, Saksamaal ja Taanis osaletakse aktiivselt standardite loomisel.

Tootmisettevõte Tooted ISO 9001 ISO 14001
Prantsusmaa: laenguga ja gaasil töötavad naelapüssid Impulsi ja laenguga töötavad naelapüssid Spit ja Paslode JAH JAH
Prantsusmaa: keemiline ankurdamine Keemilised tooted Spit
nt Epomax ja Epobar
JAH JAH
Prantsusmaa: ankrud ja naelad Ankrud Spit
nt Spit Fix ja C6/C9 naelad (Pulsa)
JAH JAH
Prantsusmaa ja Saksamaa: elektritööriistad Elektritööriistad Spit
nt Spit 328, 352 ja D88E
JAH JAH
Taani: naelad Paslode teibiga rulli ühendatud naelad, naelad Duo-Fast SN, Duo-Fasti kuumtsingitud naelarullid JAH
Rootsi: naelad Duo-Fast IN naelad JAH JAH

Mis on ISO 14001?

ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnastandard. See on eeskuju ja juhend heaks keskkonnajuhtimiseks ja hindamisvahend organisatsiooni tegevuse arendamisel.

ISO 14001 aitab organisatsioonidel tõsta oma keskkonnakaitse taset ja tõendab, et ettevõte juhib sobival moel ka keskkonnaküsimusi. Selle alusel kohustutakse tegema pidevat arendustööd ja järgima õigusaktides sätestatud nõudeid.

ISO 14001 parandab keskkonnariskide juhtimist ja kaitseb tegevuse jätkusuutlikkust.. See tõhustab tooraine ja energia kasutamist, vähendades tekkivaid jäätmekoguseid. Ettevõtte töötajate keskkonnateadlikkus paraneb ja suurenevad keskkonnakaitset puudutavad mõjuvõimalused.

ISO 14001 võtab arvesse keskkonnamõjusid toote- ja teenuseketi kõigil etappidel. Sellega liitumine näitab ettevõtte klientidele, koostööpartneritele, ühiskonnale, ametnikele ja investoritele vastutustundlikkust keskkonnaküsimuste juhtimisel.

Mis on ISO 9001?

ISO 9001 määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavad nõuded, mille abil organisatsioon näitab oma võimekust tarnida tooteid vastavalt klientide nõudmistele ja kõigi seadusjärgsete nõuete kohaselt. Kvaliteedijuhtimissüsteem aitab ka parandada kliendirahulolu.

ISO 9001 abil luuakse, dokumenteeritakse ja arendatakse kvaliteedijuhtimissüsteem, hallatakse seda ning suurendatakse pidevalt süsteemi mõju. Kvaliteedijuhtimissüsteemis fikseeritakse selgelt ettevõtte kvaliteedipoliitika ja kvaliteedialased eesmärgid.

Mis on CE märgis?

EUROCODE 5

Mis see on?

HARTL

KREUZINGER

LEIJTEN